Wat doet een bank?

Een bank speelt eerst en vooral een belangrijke rol in het betaalverkeer. Denk maar aan de diverse betaalinstrumenten die de bank je ter beschikking stelt: domiciliëring, overschrijvingen, cheques, debet-en kredietkaarten.

Maar een bank zet bijvoorbeeld ook jouw kortetermijnspaardeposito’s om in kredieten voor de lange termijn. Banken betalen jou als spaarder een bepaalde rente uit maar ontvangen rente op de kredieten van ontleners. Het verschil, na aftrek van bijvoorbeeld de personeelskosten, tussen de betaalde en de ontvangen rente, bepaalt of een bank verlies of winst maakt.